Τομείς Δραστηριότητας

 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά  / Μεταναστευτικό Δίκαιο / Κληρονομικό​ Δίκαιο / Οικογενειακό Δικαιο / Κληρονομικό Δίκαιο / Εμπράγματο / Μισθωτικές Διαφορές / Αγωγές Αποζημίωσης / Εταιρικό Δίκαιο / Αξιόγραφα / Αναγκαστική Εκτέλεση / Διοικητικές Διαφορές
 
Τηλεφωνήστε μας στο
 

210 - 6625381

 

ή στείλτε email

 

maria.siouti@gmail.com

Οικογενειακό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο

Αγωγές διαζυγίου, διατροφή τέκνων/συζύγου, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, συμμετοχή στα αποκτήματα συζύγου, προσβολή πατρότητας, αναγνώριση τέκνου, υιοθεσία

press to zoom
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Με το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δόθηκε η δυνατότητα στους δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω μείωσης του εισοδήματός τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, να προχωρήσουν δικαστικά σε ρύθμιση των δανείων τους με ευνοϊκούς όρους και απαλλαγή από μέρος των οφειλών τους.

press to zoom
Μεταναστευτικό Δίκαιο
Μεταναστευτικό Δίκαιο

Αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής κατά πράξεων απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής, απόρριψης χορήγησης visa, αντιρρήσεις κράτησης

press to zoom
Διοικητικές Διαφορές
Διοικητικές Διαφορές

Συνταξιοδοτικά ζητήματα, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης, απαλλοτριώσεις

press to zoom
Αναγκαστική Εκτέλεση
Αναγκαστική Εκτέλεση

Δικαστική είσπραξη απαιτήσεων, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά Διαταγών πληρωμής, κατασχέσεων, πλειστηριασμών

press to zoom
Κληρονομικό Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο

Διαθήκες, Κληρονομητήρια, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς

press to zoom
Εμπράγματο Δίκαιο
Εμπράγματο Δίκαιο

Διεκδικητικές αγωγές, ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις

press to zoom
Μισθωτικές Διαφορές
Μισθωτικές Διαφορές

Απόδοση μισθίου, αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος, ζητήματα επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικίας

press to zoom
Αξιόγραφα
Αξιόγραφα

Διαταγές πληρωμής και αγωγές για επιταγές-συναλλαγματικές

press to zoom