Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Με το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δόθηκε η δυνατότητα στους δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω μείωσης του εισοδήματός τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, να προχωρήσουν δικαστικά σε ρύθμιση των δανείων τους με ευνοϊκούς όρους και απαλλαγή από μέρος των οφειλών τους.