Τομείς Δραστηριότητας

 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά  / Μεταναστευτικό Δίκαιο / Κληρονομικό​ Δίκαιο / Οικογενειακό Δικαιο / Κληρονομικό Δίκαιο / Εμπράγματο / Μισθωτικές Διαφορές / Αγωγές Αποζημίωσης / Εταιρικό Δίκαιο / Αξιόγραφα / Αναγκαστική Εκτέλεση / Διοικητικές Διαφορές
 
Τηλεφωνήστε μας στο
 

210 - 6625381

 

ή στείλτε email

 

maria.siouti@gmail.com

Οικογενειακό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο

Αγωγές διαζυγίου, διατροφή τέκνων/συζύγου, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, συμμετοχή στα αποκτήματα συζύγου, προσβολή πατρότητας, αναγνώριση τέκνου, υιοθεσία

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Με το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δόθηκε η δυνατότητα στους δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω μείωσης του εισοδήματός τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, να προχωρήσουν δικαστικά σε ρύθμιση των δανείων τους με ευνοϊκούς όρους και απαλλαγή από μέρος των οφειλών τους.

Μεταναστευτικό Δίκαιο
Μεταναστευτικό Δίκαιο

Αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής κατά πράξεων απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής, απόρριψης χορήγησης visa, αντιρρήσεις κράτησης

Διοικητικές Διαφορές
Διοικητικές Διαφορές

Συνταξιοδοτικά ζητήματα, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης, απαλλοτριώσεις

Αναγκαστική Εκτέλεση
Αναγκαστική Εκτέλεση

Δικαστική είσπραξη απαιτήσεων, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά Διαταγών πληρωμής, κατασχέσεων, πλειστηριασμών

Κληρονομικό Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο

Διαθήκες, Κληρονομητήρια, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς

Εμπράγματο Δίκαιο
Εμπράγματο Δίκαιο

Διεκδικητικές αγωγές, ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις

Μισθωτικές Διαφορές
Μισθωτικές Διαφορές

Απόδοση μισθίου, αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος, ζητήματα επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικίας

Αξιόγραφα
Αξιόγραφα

Διαταγές πληρωμής και αγωγές για επιταγές-συναλλαγματικές